ឥណ្ឌូនេស៊ី

ខេត្តចំនួន​៤របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងប្រឈមភ្លើងឆេះព្រៃ
By: Mekong Journal | On: February 23rd, 2018

អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តចំនួន​៤របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីប្រកាសពីភាពអាសន្ននៃភ្លើងឆេះព្រៃ ខណៈរដូវប្រាំងចាប់ផ្តើមបង្កជាភាពរាំងស្ងួតនៅទូ …..

អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីវិលមុខដោយសារពលរដ្ឋខ្លះមិនចង់ជម្លៀសចេញពីតំបន់ភ្នំភ្លើងរៀបនឹងផ្ទុះ
By: Mekong Journal | On: November 28th, 2017

បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសទៅកាន់ពលរដ្ឋ និងភ្ញៀវទេសចរឲ្យមានការជម្លៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ភ្នំភ្លើង Agung យ៉ាងណាក្តី ក៏នភតែមានប្រជាជនឥណ្ឌូនេស៊ីមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែ …