​ទឹកជំនន់

ទាំងព្រលឹមអុលទីក្រុងបាងកកកើតមានទឹកជំនន់
By: Mekong Journal | On: January 10th, 2018

ទីក្រុងបាងកកកប្រទេសថៃបានកើតមានទឹកជំនន់នៅតាមបណ្តាផ្លូវសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះ ដែលវាបានបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់តាំង ពីម៉ោង …