​ប្រាសាទបាយ័ន

កូនខ្មែរតិចអត់ដឹងពីអត្ថន័យមុខព្រហ្មទាំង៤នៅប្រាសាទបាយ័ន? តោះចូលអាននិងស៊ែរចែកគ្នា!
By: Mekong Journal | On: May 11th, 2018

ប្រាសាទបាយ័ន គឺជាកេរិ៍្តដំណែលបុព្វបុរសដូនតាដែលបានកសាងឡើងដោយ កំពូលព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទជ័យវរន្ម័ទី៧ ក្នុងគ.ស ១១៨១ដល់១២១៩ ដែល ស្ថិតនៅពាក់កណ្តាលស.វទី១២ និងដើមស.វទី១៣។ ប្រា ………