​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី

ក្រោយបិទវិទ្យុអាស៊ីសេរីអតីតបុគ្គលិកត្រៀមធ្វើសន្និសីទកាសែតទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍
By: Mekong Journal | On: November 21st, 2017

បន្ទាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានបិទការិយាល័យនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី 12 កញ្ញារួចមក អតីតបុគ្គលិករាយការណ៍ព័ត៌មានចំនួន ២ រូប គឺលោក សុខ រដ្ឋា និងលោកស្រី អ៊ុក សាវបូរី គ្រោងនឹងរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយស្តីពីការទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ការងារ។