​ហ្វីលីពីន

ក្តៅខ្លួនអ្នកធ្វើដំណើរ ក្រោយផ្ទាំងផ្សាយពាណីជ្ជកម្មបែរជាលោតផ្សាយ រឿងអាសអាភាសនៅហ្វីលីពីន
By: Mekong Journal | On: March 21st, 2018

ប្រជាជនដែលធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជន Makati ប្រទេសហ្វីលីពីនបានជួបនូវរឿងហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីប៉ាណូសម្រាប់ ………..

លោក Duterte មិនទុកតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក្នុងកែវភ្នែកឡើយ
By: Mekong Journal | On: March 19th, 2018

លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានបញ្ជាក់ថា លោកមិនខ្លាច រអាជាមួយនឹងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឡើយនៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់និស្សិតទាហានហ្វីលីពីនដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាមូលើដ្ឋានផ្នែកយោធានៃប្រទេសហ្វីលីពីន។