កន្លាតមិនមែនចង្រៃដូចយើងគិតទេ! កសិដ្ឋាននេះចិញ្ចឹម៣០០លានក្បាល ព្រោះ…

1105 Views
November 21, 2017

នរណាក៏ស្អប់ខ្ពើមសត្វកន្លាតដែរ ឃើញពេលណា ដឹងតែចង់សម្លាប់! ប៉ុន្ដែ រឿងដែលស្មានមិនដល់ មានកសិដ្ឋានមួយនេះនៅប្រទេសចិន បានបង្កាត់ពូជកន្លាតដល់ទៅ៣០០លានក្បាល។ មូលហេតុនោះគឺ ពួកវាមានប្រយោជន៍ អាចជួយកំទេចសំរាមដល់ទៅ ១៥តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ។

ដូច្នេះ កន្លាតជាភ្នាក់ងារសំខាន់ក្នុងរឿងនេះ បើគ្មានពួកវាជួយស៊ីសំរាមដែលជាកាកសំណល់ពីម្ហូបអាហារទេ ច្បាស់ជាបង្កបញ្ហាដល់បរិស្ថានមិនខាន។

កន្លាតអាចរស់ដល់អាយុ១ឆ្នាំ ហើយពេលដែលពួកវាស្លាប់ទៅ នឹងក្លាយជាចំណីរបស់សត្វមាន់ ព្រោះរាងកាយកន្លាតមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់។

នេះជារឿងថ្មីប្លែក ព្រោះកន្លងមក មិនដែលដឹងថា កន្លាតអាចជួយយើងបានច្រើនដូចនេះឡើយ។

ប្រភព៖ worldofbuzz

Facebook Comment

Related Articles