ភ្ញាក់ព្រឺត រូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបែកធ្លាយ

1350 Views
November 21, 2017

មនុស្សស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកហើយដែលបានដឹងថាលោក Kim Jong-un គឺជាបុរសមីស៊ីលប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមិនចុះញ៉មជាមួយប្រទេសមហាអំណាចណាមួយឡើង សូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិ។

យ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបែកធ្លាយ ហើយរូបទាំងនោះគឺពិតជាកម្រមានមនុស្សបានដឹង។

សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោម៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles