អគ្គិសនីកម្ពុជា ប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនី៤ថ្ងៃ ក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា!

882 Views
November 23, 2017

អគ្គិសនីកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីចំនួន៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣នេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ តាមតំបន់មួយចំនួន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្ដាល។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថា ការប្រកាសផ្អាកផ្គត់ផ្គង់ចរន្ដអគ្គិសនីនេះ ដោយមូលហេតុជួសជុល ផ្លាស់ប្ដូរ តម្លើងបរិក្ខារ​ និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្ដាញ ដើម្បីពង្រីកផ្លូវ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទាំងស្រុង៖

ប្រភព៖ freshnewsasia

Facebook Comment

Related Articles