ចប់ហើយប្រុសៗ! គូស្នេហ៍ស្រីស្រលាញ់ស្រីនៅកម្ពុជាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នា!!!

507 Views
November 23, 2017

សេចក្ដីស្រលាញ់របស់មនុស្សម្នាក់ៗពិតជាមានន័យធំធេងខ្លាំងណាស់ មិនអាចកំណត់ និង ហាមឃាត់បានឡើយ ។ ជាក់ស្ដែងក៏មានស្នេហាខ្លះមានបែបផែនខុសពីធម្មតា ដូចជា ប្រុសស្រលាញ់ប្រុស និង ស្រីស្រលាញ់ស្រីជាដើម ។

ជាក់ស្ដែងនេះមិនមែនជាលើកទីមួយឡើយ នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានការភ្ជាប់ពាក្យ ឫរៀបការរបស់គូស្នេហ៍ដែលមានភេទដូចគ្នានេះ។

តែទោះជាយ៉ាងណា ក៏នៅតែសរសើរពីចិត្តក្លាហានរបស់អ្នកទាំងពីរដែលហ៊ានបង្ហាញនូវសេចក្ដីស្រលាញ់ពិតនេះឲ្យពិភពលោកបានដឹង​ ហើយក៏សូមជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរអោយមានសុភមង្គលក្នុងជីវិត ។

ប្រភព៖ Facebook

Facebook Comment

Related Articles