បវកញ្ញាមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជាម្ចាស់មកុដ Miss Universe ឆ្នាំ២០១៧

444 Views
November 27, 2017

សូមអបអរដល់ កញ្ញា Demi-Leigh Nel-Peters វ័យ២២ឆ្នាំ បានក្លាយជាបវកញ្ញា Miss Universe ថ្មី ប្រចាំឆ្នាំនេះ។

ចំណែកដំណែងលេខ២ បានទៅលើបវកញ្ញាមកពីប្រទេសកូឡុំប៊ី កញ្ញា Laura Gonzalez

រី​ឯលេខ៣ បានទៅលើបវកញ្ញាមកពីប្រទេសចាមៃកា ឈ្មោះ Davina Bennett

ប្រភព៖ AL

Facebook Comment

Related Articles