ជូនចំពោះអ្នកចូលចិត្តថតរូប!! Facebook មានអ្វីប្លែក???

626 Views
December 14, 2017

Facebook បាននាំមកនូវ effect ប្លែកៗសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតរូប ដូចគ្នាទៅនឹង Snapchat និងInstagram ដែរ។​

Effect ទាំងនេះបានដាក់តម្លើងនៅក្នុង ​Messenger ​ដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីក្នុងការថតរូបនិងវីដេអូជាមួយវត្ថុផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈ 3D ដូចរូបពិតៗ។ ឧទាហរណ៍ ​រូបបេះដូងនៅលើក្បាល មនុស្សយន្ដកំពុងរាំជាដើម។​

Facebook និយាយថា ​ការបង្កើតថ្មីទាំងនេះ ប្រៀបបាននឹង AR Studio ​ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិចិត្រករជាច្រើនបានដាក់បង្ហាញស្នាដៃ design របស់ខ្លួន។

យ៉ាងណាមិញ​ មិនមែនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុន Facebook តែមួយទេបានវិនិយោគក្នុងបច្ចេកវិទ្យា AR នេះ Google និងApple ក៏សកម្មមិនណយដែរ។​

ប្រភព៖cnet

ដោយ៖​Taylor

Facebook Comment

Related Articles