ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម៖ តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវលក់រាយ តាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ ២១ ខែធ្នូ គឺសាំងធម្មតា៣៨៥០រៀល និង ម៉ាស៊ូត ៣៥៥០រៀល

583 Views
December 16, 2017

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ពីតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈដែលត្រូវលក់រាយនៅតាមស្ថានីយនានា ដោយបានកំណត់តម្លៃមិនឲ្យលើសពី៖

១៖​ សាំងធម្មតា ៣៨៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ
២៖​ ម៉ាស៊ូត ៣៥៥០រៀលក្នុងមួយលីត្រ

ប្រភព៖ freshnews

Facebook Comment

Related Articles