ចង់ដឹងអត់មុខមាត់អង្គក្នុងរឿងរន្ធត់ៗនៅខាងក្រៅយ៉ាងណាវិញ

854 Views
December 16, 2017

នៅពេលដែលលោកអ្នកទៅទស្សនាខ្សែភាពយន្តបែបរន្ធត់ៗលោកអ្នកប្រកដជាចងចាំយ៉ាងច្បាស់នូវតួរអង្គនៅក្នុងរឿងដែលពួកគេទទួលការតុបតែង និងរចនាដើម្បីឲ្យលោកអ្នកមានភាពភ័យខ្លាច។

ក៏ប៉ុន្តែចំពោះរឿងរន្ធត់ៗទាំងនោះតើលោកអ្នកចង់ស្គាល់មុខតួរអង្គថានៅខាងក្រៅរូបសម្រស់ពួកគេយ៉ាងណាវិញ សូមទស្សនារូបភាពរតួអង្គនិមួយៗនៅខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ brightside

Facebook Comment

Related Articles