តើអ្នកត្រូវការរយៈពេលគេងប៉ុន្មានម៉ោងដើម្បីទទួលបានដំណេកគ្រប់គ្រាន់?

1303 Views
January 13, 2018

ដំណេកគឺជារឿងសំខាន់ ការគេងបានគ្រប់គ្រាន់រមែងធ្វើអោយសុខភាព និងរាងកាយរឹងមាំ! ដូច្នេះ​ តើអ្នកត្រូវការគេងប៉ុន្មានម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទើបគ្រប់គ្រាន់?

-ក្មេងអាយុក្រោម 1ឆ្នាំ៖ 12-15 ម៉ោង

 

 

 

 

-ក្មេងក្រោមអាយុ 3ឆ្នាំ៖ 11-14 ម៉ោង

 

 

 

 

-ក្មេងមតេយ្យសសាលា (3-5 ឆ្នាំ) ៖ 10-13​ ម៉ោង

 

 

 

 

-ក្មេងសិស្សសាលាបឋម (6-12ឆ្នាំ) ៖ 9-11 ម៉ោង

 

 

 

 

-ក្មេងជំទង់ (13-19 ឆ្នាំ) ៖ 8.5-9.5 ម៉ោង

 

 

 

 

-មនុស្សពេញវ័យ (>20ឆ្នាំ) ៖ 7-9 ម៉ោង

 

 

 

 

-ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ 3ខែដំបូង៖ ត្រូវការប្រហែល 3ម៉ោងបន្ថែម។

 

 

 

 

អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

 

 

ប្រភព៖ eangsophalleth

Facebook Comment