ទីបំផុត ស្រីលាភបង្ហាញមុខកូនភ្លោះរបស់នាយក្រឹមបន្ទាប់ពីមហាជន រិះគន់កប់ៗមាត់

838 Views
January 16, 2018

តារាកំប្លែង និងជាភរិយាទី 2របស់នាយក្រឹម អ្នកនាង ស្រីលាភ បានសម្រេចចិត្ត បង្ហាញមុខកូនភ្លោះទាំង ២នាក់របស់នាងជាមួយនឹងតារា កំប្លែងជើងចាស់ នាយក្រឹម បន្ទាប់ពីមហាជនរិះគន់កប់ៗមាត់អំពី រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំង២។

 

 

 


នៅក្នុងរូបភាពដែលអ្នកនាងបានបង្ហាញគឺកូនភ្លោះទាំង២របស់អ្នកនាង ពិតជាគួរឲ្យស្រលាញ់ ខណៈណេលដែលក្នុងរូបភាពនោះក៏មានតារាសិល្បៈមក សួរសុខទុក្ខនាងផងដែរ។

 

 

 

 

 

 គួរបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងស្រីលាភមានកូនជាមួយនឹងនាយក្រឹមត្រូវបានមហាជនភាគច្រើនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង។

 

 

 

 

លើសពីនេះទៅទៀតវាក៏បានក្លាយទៅជារឿងរ៉ាងដែលមហាជនកំពុងតែតានដាន ពីព្រោះខាងភរិយាដើម និងកូនប្រុសរបស់នាយក្រឹមបានសម្តែងការមិនពេញចិត្ត ចំពោះរឿងទាំងអស់នេះឡើយ ពោលគឺវាអាចនឹងឈានដល់ការប្តឹងផ្តល់ទៀតផង ព្រោះច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបុរសមិនអាចយកប្រពន្ធទី ២ ស្របពេល មិនទាន់លែងលះដាច់ស្រាច់ជាមួយប្រពន្ធទី១បានឡើយ៕

 

 

 

 

 

 

តារាកំប្លែង និងជាភរិយាទី 2របស់នាយក្រឹម អ្នកនាង ស្រីលាភ បានសម្រេចចិត្ត បង្ហាញមុខកូនភ្លោះទាំង ២នាក់របស់នាងជាមួយនឹងតារា កំប្លែងជើងចាស់ នាយក្រឹម បន្ទាប់ពីមហាជនរិះគន់កប់ៗមាត់អំពី រឿងរ៉ាវរបស់អ្នកទាំង២។

 

 

 


នៅក្នុងរូបភាពដែលអ្នកនាងបានបង្ហាញគឺកូនភ្លោះទាំង២របស់អ្នកនាង ពិតជាគួរឲ្យស្រលាញ់ ខណៈណេលដែលក្នុងរូបភាពនោះក៏មានតារាសិល្បៈមក សួរសុខទុក្ខនាងផងដែរ។

 

 

 

 

 គួរបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងស្រីលាភមានកូនជាមួយនឹងនាយក្រឹមត្រូវបានមហាជនភាគច្រើនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំង។លើសពីនេះទៅទៀតវាក៏បានក្លាយទៅជារឿងរ៉ាងដែលមហាជនកំពុងតែតានដាន ពីព្រោះខាងភរិយាដើម និងកូនប្រុសរបស់នាយក្រឹមបានសម្តែងការមិនពេញចិត្ត ចំពោះរឿងទាំងអស់នេះឡើយ ពោលគឺវាអាចនឹងឈានដល់ការប្តឹងផ្តល់ទៀតផង ព្រោះច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបុរសមិនអាចយកប្រពន្ធទី ២ ស្របពេល មិនទាន់លែងលះដាច់ស្រាច់ជាមួយប្រពន្ធទី១បានឡើយ៕

 

 

Facebook Comment

Related Articles