ឆ្នាំថ្មីហើយ គួរមានរបស់៤យ៉ាងនេះនៅក្នុងផ្ទះ ដើម្បីនាំលាភចូល

1971 Views
January 19, 2018

នៅលើលោកនេះ មានរបស់ជាច្រើនយ៉ាងដែលមនុស្សជឿថា នឹងនាំលាភ នាំសំណាងដល់រូបគេ។ នៅក្នុងប្រទេសយើង ពិសេសគឺ បងប្អូនដែលជាប់សែស្រឡាយចិន ក៏មានជំនឿលើរឿងនេះយ៉ាងមុតមាំផងដែរ។

 

 

 

 

 

 

 

ដូច្នេះ ដើម្បីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្ត យើងសូមបង្ហាញរបស់៤យ៉ាង ដែលជនជាតិចិនជឿថា អាចនាំងូវហេង នាំមាស នាំប្រាក់ នៅពេលដែលយើងដាក់ក្នុងផ្ទះ ឬ ក្នុងហាងរកស៊ី។

 

១. លេខសំណាងបំផុត គឺ លេខ ៦ លេខ ៨ និង លេខ ៩

 

លេខ ៦ នាំលាភសម្រាប់ការរកស៊ី​

 

 

 

 

 

 

 

លេខ ៨ តំណាងឲ្យទ្រព្យស្តុកស្ដម្ភ

 

 

 

 

 

 

 

លេខ ៩ តំណាងឲ្យភាពគង់វង្សយូរអង្វែង

 

 

 

 

 

 

 

 

ហាមដាច់ខាតគឺលេខ៤ ដែលជាលេខនាំស៊យ

 

 

 

 

 

 

២. ស្ពៃក្ដោប នាំ ភាពសំបូរទ្រព្យធន និង ចម្រុងចម្រើន

គួរដាក់តាំងរូបស្ពៃក្ដោប ធ្វើពីកែវ ឬ ថ្ម នៅក្នុងផ្ទះ

 

 

 

 

 

៣. ឆ្មាបក់ដៃ

 

ដាក់ឆ្មានេះក្នុងហាងរកស៊ី គេជឿថា វានឹងនាំសំណាងដល់ម្ចាស់

 

 

 

 

 

 

 

៤. ដើមលុយ

 

គួរដាក់ដើមលុយនៅក្នុងផ្ទះ និង ការិយាល័យ ជាដើម ព្រោះវាតំណាងឲ្យភាពសំបូរគ្រប់គ្រាន់ និង ទ្រព្យធន។

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comment

Related Articles