ក្រសួងអប់រំ​ជ្រើសរើស​សិស្ស​ថ្នាក់ទី​៥ ទី​៦ ទៅ​ចូលរួម​កម្មវិធី “The 15th International Mathematics and Science Olympiad នៅ​ខេត្ត Zhejiang ប្រទេស​ចិន

1113 Views
August 3, 2018

ថ្ងៃទី03ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះ ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនថា ក្រសួងដាក់ប្រកាសជ្រើសរើសប្រលងសិស្សថ្នាក់ទី5និងទី6ដើម្បីទ

ទៅ​ចូលរួម​កម្មវិធី “The 15th International Mathematics and Science Olympiad នៅ​ខេត្ត Zhejiang ប្រទេស​ចិន

ដែលចាប់ផ្ដើម​ទទួល​ពាក្យ​ពី​ថ្ងៃ​ផ្សាយ​ដំណឹង​រហូត​ដល់​ថ្ងៃទី​១០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ហើយទីកន្លែង​ទទួល​ពាក្យនៅ នាយកដ្ឋាន​បឋមសិក្សា (អាសយដ្ឋាន​លេខ ១៦៩ មហា​វិថី​ព្រះនរោត្តម) សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទាក់ទង​ផ្ទាល់ ៖ ០១២ ៦២៥ ៥៣៨ ឬ ០១២ ៩៧៦ ៨០៩ ឬ ០១២ ៦៧៣ ៥៦៣។

Facebook Comment

Related Articles