ចិននិងរុស្ស៊ីធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយគ្នាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំបំផុត ដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមក!!

787 Views
September 15, 2018

កងទ័ព​រុស្ស៊ី​រាប់រយ​ រាប់ពាន់​នាក់​បាន​វាយលុក​នៅ​តំបន់​ស៊ី​ប៊ែ​រី​ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារកន្លងមក​នេះ ​ដែល​នេះ​ជាការ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​ដ៏​ធំ​មួយ ​ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​ប្រទេស​ចិន​ផងដែរ​ ក្នុង​គោលបំណង​បង្ហាញ​ពី​ឥទ្ធិពល​នៃ​ទំនាក់ទំនង​យោធា​ដែល​រីកចម្រើន​ខ្លាំង​រវាង​ទីក្រុង​មូ​ស្គូ​ និង​ ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ ខណៈ​កំពុងមាន​ភាព​តានតឹង​ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​។

​កងទ័ព​រុស្ស៊ី​រាប់រយ​ រាប់ពាន់​នាក់​បាន​វាយលុក​នៅ​តំបន់​ស៊ី​ប៊ែ​រី​ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារកន្លងមក​នេះ ​ដែល​នេះ​ជាការ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​ដ៏​ធំ​មួយ ​ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​ប្រទេស​ចិន​ផងដែរ​ ក្នុង​គោលបំណង​បង្ហាញ​ពី​ឥទ្ធិពល​នៃ​ទំនាក់ទំនង​យោធា​ដែល​រីកចម្រើន​ខ្លាំង​រវាង​ទីក្រុង​មូ​ស្គូ​ និង​ ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ ខណៈ​កំពុងមាន​ភាព​តានតឹង​ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​

កងទ័ព​រុស្ស៊ី​រាប់រយ​ រាប់ពាន់​នាក់​បាន​វាយលុក​នៅ​តំបន់​ស៊ី​ប៊ែ​រី​ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារកន្លងមក​នេះ ​ដែល​នេះ​ជាការ​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​យោធា​ដ៏​ធំ​មួយ ​ដោយមាន​ការចូលរួម​ពី​ប្រទេស​ចិន​ផងដែរ​ ក្នុង​គោលបំណង​បង្ហាញ​ពី​ឥទ្ធិពល​នៃ​ទំនាក់ទំនង​យោធា​ដែល​រីកចម្រើន​ខ្លាំង​រវាង​ទីក្រុង​មូ​ស្គូ​ និង​ ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ ខណៈ​កំពុងមាន​ភាព​តានតឹង​ជាមួយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​

Facebook Comment

Related Articles