សាលាមួយនៅអង់គ្លេស តម្រូវឱ្យសិស្សប្រុសស្លៀកឯកសណ្ឋានដូចសិស្សស្រី

780 Views
October 30, 2018

ជា​រឿង​ចម្លែក​បំផុត​មួយ​ខណៈដែល​សាលា​ឯកជន​ដ៏​ល្បី​មួយ​នៅ​អង់គ្លេស ប្រកាស​ពី​ឯកសណ្ឋាន​ថ្មី​របស់​សិស្ស​ប្រុស​ដែល​តម្រូវឱ្យ​ស្លៀកសំពត់​ដូច​សិស្សស្រី​ដែរ ។

តាម​ការបកស្រាយ​ពី​សំណាក់ អ្នកគ្រប់គ្រង​សាលា​បានឱ្យដឹងថា ការធ្វើ​ដូចនេះ គឺ​សាលា​ចង់​លើកកម្ពស់នៃ​ភាពស្មើគ្នា​រវាង​សិស្ស​ប្រុស និង សិស្សស្រី ។គួរ​បញ្ជាក់ថា បើតាម​ការលើកឡើងរ​បស់​នាយក​សាលា​បានឱ្យដឹងថា គ្រប់​សាលា​គួរតែ​អនុវត្ត​នេះ​គម្រោង​ខាងលើនេះ ដើម្បី​កំណត់​ភេទ​ជាក់លាក់​របស់​សិស្ស ៕

ប្រភព៖ Popular Magazine

Facebook Comment

Related Articles