មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមកពីស្នាក់ការ ឆាយ អារ៉ែង បានដកហូតរណារយន្តខុសច្បាប់ចំនួន ៧គ្រឿង !!

579 Views
May 21, 2019

ខណៈពេលកំពុងល្បាត ក្រុមមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សមកពីស្នាក់ការ ឆាយ អារ៉ែង បានដកហូតរណារយន្តខុសច្បាប់ចំនួន ៧គ្រឿងដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការកាប់ឈើខុសច្បាប់ ព្រមទាំងរុះរើ និងប្រមូលបានអន្ទាក់ចំនួន ៣៨អន្ទាក់ពីក្នុងព្រៃ។

Facebook Comment

Related Articles