អតីតពិធីការនីជើងចាស់ដ៏ល្បីល្បាញរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ទទក ទទួលមរណភាព
By: Chan Dara | On: February 4th, 2018

លោកស្រី រស់ សោភនីដែលត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ ជាពិធីការនីជើងចាស់មួយរូបដែលមានទឹកដមសម្លេងយ៉ាងពិរោះរណ្ដំ ក្នុងការអានព័ត៌មាន អន្តរជាតិ សម្រាប់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា ទទក បាន