ពិតជាកម្ររបានឃើញ !​គូរស្នេហ៍ចម្លែកៗទាំង៥គូរនៅលើពិភពលោក!!!
By: Mekong Journal | On: July 4th, 2018

នៅលើពិភពលោកយើងមានរឿងចម្លែកៗ ដែលយើងបានដឹងនិងមិនបានដឹង ខាងក្រោមនេះជាគូរស្នេហ៍ចម្លែកដែលយើងកម្ររបានឃើញ៖ 1- លោក Anton Kraft មានកំពស់ 1.3m មកពីប្រទេសដាណឺម៉ាក និង អ្នកនាង China Bell មានកំពស់ 1.82m នៅFlorida USA :   […]

ជីវិតអ្នកប្រដាល់ខ្មែរ មានជីវភាពមិនសូវធូធារនឹងគេ !!!!
By: Mekong Journal | On: July 4th, 2018

មនុស្សមួយចំនួនបានមើលមិនដល់ពីជីវិតនិងជីវភាពរបស់កីឡាប្រដាល់របស់ខ្មេែរយើង ។ អ្នកទាំងនោះបានហូរឈាមស្រស់សាច់ស្រស់ដើម្បីជីវភាពខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារខ្លួន។ មិនតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកខ្លះមើលងាយមើលថោកពួកគាត់ទៀតផង។ ខាងក្រោមនេះជារួបភាពនិងវីដេអូបង្ហាញអោយឃើញពីការលំបាករបស់ជីវិតអ្នកប្រដាល់៖( មានវីដេអូ)     សូមចុចមើលវីដេអូ៖