ព្រោះសន្យាមនឲ្យប្រជាជនគប់ដបទឹកសុទ្ធ លោក រ៉ុង ឈុន សម្រេចចិត្តនឹងលាលែងពីតំណែងក្នុង គ.ជ.ប

1265 Views
November 17, 2017

លោក រ៉ុង ឈុន ដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថានឹងលាលែងពីដំណែង បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ។ ការសម្រេចចិត្តថានឹងលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោក រ៉ុង ឈុន ដោយសារតែលោក ធ្លាប់បានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាជនថាបើលោកធ្វើជាអាជ្ញាកណ្តាលមិនកើត ក៏មិននៅឲ្យប្រជាជនគប់ដបទឹកសុទ្ធដាក់ដែរ។

គួរបញ្ជាក់ថាការប្រកាសថានឹងលាលែងរបស់លោក រ៉ុងឈុនគឺបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងរៀបចំបែងចែកអសនៈគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ ទៅឲ្យគណបក្សនយោបាយនានាដែលបានដាក់ពាក្យមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃ៕

Facebook Comment

Related Articles