មន្រ្តីកាំកុងត្រូលចុះត្រួតពិនិត្យម្ហូបអាហារនៅផ្សារច្បារអំពៅ

614 Views
November 20, 2017

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិការកន្លងមកនេះ មន្រ្តីកាំកុងត្រូលកំពង់ផែរអន្តរជាតិបានសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្សារច្បារអំពៅបានចុះត្រួតពិនិត្យរកម្ហូបអាហារដែលមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដែលសរុបមានចំនួន 104 មុខ។

ការចុះទៅកាន់ទីតាំងរបស់សំណាក់មន្រ្តីកាំកុងត្រូលលើកនេះគឺ ដើម្បីស្វែងរកចំណីអាហារដែលមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ និងបំបាត់ចោលនូវចំណីអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាព ដោយេជ្រកក្រោមពាក្យស្លោក “ដើម្បីខ្លួនយើង គ្រួសារយើង សង្គមជាតិរបស់យើង”។

យ៉ាងណាមិញ បន្ទាប់ពីចុះត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ គឺម្ហូបចំណីនៅក្នុងផ្សាច្បារអំពៅ គឺមិនបានរកឃើញថាមានផ្ទុកសារធាតុហាមឃាត់ឡើយ។ គួរបញ្ជាក់ថាកន្លងមកធ្លាប់មានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋទៅលើ បន្លែ ឬចំនីអាហារដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ហើយជាការឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ទាំងនេះ មន្រ្តីកាំកុងត្រូលបានខិតខំចុះតាមបណ្តាផ្សារនានា ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ចប់ការរិះគន់៕

Facebook Comment

Related Articles