អតីតមន្រ្តីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល

1077 Views
November 23, 2017

បន្ទាប់ពីគណបក្សសង្រ្គោះជាតិត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី​ 16 រួចមក អតីតតំណាងរាស្រ្តនៃគណបក្សមួយនេះក៏ត្រូវបានជាប់បម្រាមប្រឡូកក្នុងនយោបាយរយៈពេល​5 ឆ្នាំ ផងដែរ។

 

 

ជាមួយគ្នានេះដែរពីថ្ងៃទី​ ថ្ងៃ ទី 22 ខែវិច្ឆិការម្សិលមិញនេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ស្តីពីការជូនដំណឹងទៅកាន់អតីតមន្រ្តីនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយ ដោយមានឋានៈចាប់ពី ថ្នាក់ប្រធាននាយកដ្ឋានឡើងដែលត្រូវបានបញ្ចប់តួនាទីត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល។

 

 

យ៉ាងណាមិញការចេញលិខិតរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាគឺយោងតាមមាត្រាទី 17 និង 18 នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើរពុលរលួយដែលប្រកាសឲ្យប្រើដោយព្រះរាជក្រមលេខ​ នស/រកម/០៤១០/០០៤ ចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១០។

 

 

 

គួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងលិខិតដដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអតីតមន្រ្តីនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គឺមានពេលវេលារយៈពេល 30 ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃចប់តួនាទី៕

 

 

ដោយ៖ នាគខ្មៅ

 

Facebook Comment

Related Articles