អាថ៌កំបាំងយុវជនដែលស្លាប់ បាត់គ្រឿងក្នុង ត្រូវបានលាតត្រដាងហើយ!!!

982 Views
November 24, 2017

ក្រោយពីការស្លាប់របស់សិស្សទាហ៊ានហើយបាត់ខួរក្បាល បេះដូង និង គ្រឿងក្នុង ដែលយើងបានចុះផ្សាយកន្លងមក ពេលនេះ ខាងសាលាទាហ៊ានចេញមុខមកបកស្រាយក្នុងសន្និសីទកាសែត។

ការពិត សាលាទាហ៊ានសារភាពថា ពួកគេជាអ្នកយកខួរក្បាល បេះដូង និង គ្រឿងក្នុង របស់យុវជននោះ។

ពួកគេយកទុក ព្រោះតែចង់ពិនិត្យវិភាគពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ ហើយគ្មានបំនងអាក្រក់អ្វីឡើយ។

យ៉ាងណា គេអះអាងថា សពរបស់យុវជននោះគ្មានរបួសអ្វីទេ ហើយគេបានយកគ្រឿងក្នុងមួយផ្នែកខ្លះ ទៅពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់។ មិនដូចអ្វីដែលខាងគ្រួសារសពនិយាយ ថាមានរបួស និង បាក់ឆ្អឹងអ្វីនោះទេ។

ប្រភព៖ coconut

Facebook Comment

Related Articles