គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បង្ហាញជ័យលាភី ផលិតវិដេអូក្របខណ្ខអាស៊ាន

658 Views
November 29, 2017

ប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា លោក កែវ រ៉េមី បានកំពុងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី ប្រកាសជ័យលាភី ផលិតវិដេអូ ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងក្របខណ្ខអាស៊ាន នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ នៅអាគារG វិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL) នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។

យុវជនក្នុងប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ បានប្រកួតប្រជែងផលិតវិដេអូ ក្នុងក្របខណ្ឌជាតិ និងតំបន់ក្នុងប្រធានបទ «អាស៊ានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស មិនមែនសម្រាប់លក់ទេ»

ប្រភព៖ freshnews

Facebook Comment

Related Articles