សហរដ្ឋអាមេរិកបាក់មុខក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិ លើបញ្ហា Jerusalem

808 Views
December 22, 2017

សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រទះនូវរឿងដ៏អាម៉ាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បន្ទាប់ពីប្រទេសចំនួន 128 ដែលជាសមាជិករបស់ UN បានធ្វើការបោះឆ្នោតមិនគាំទ្រចំពោះការទទួលស្គាល់តំបន់ Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអ៊ែល។

ជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រទេសដែលមិនគាំទ្រការទទួលស្គាល់របស់ប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់ថា ការសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ និងគ្រោងផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុង Tel Awiv ទៅកាន់តំបន់ Jerusalem គួរតែត្រូវបានបញ្ចប់ ឬលុបចោល។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចំនោមប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ដែលធ្វើការបោះឆ្នោត គឺមានតែប្រទេសចំនួន 9 ប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់តំបន់ Jerusalem ជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអ៊ែល៕

 

 

Facebook Comment

Related Articles