យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨លទ្ធផល៖ បង្ក្រាប១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៤១នាក់

626 Views
January 15, 2018

យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៤១នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៣ករណី ឃាត់ខ្លួន២៧នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៣ករណី ឃាត់ខ្លួន១៤នាក់​៕

 

 

 

 

ប្រភព​៖ freshnews

Facebook Comment

Related Articles