របាយការណ៍ក្រសួងធនធានទឹក៖ ការប្រមូលទិន្នផលស្រូវរដូវវស្សារបស់កសិករ សម្រេចបានជាង២.៦លានហិកតា ស្មើនឹង៩៩.៤% ខណៈការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំង សម្រេចបានជាង៤៤ម៉ឺនហិកតា

1003 Views
January 16, 2018

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញរបាយការណ៍នៃការប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សា សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ដោយបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ កសិករទាំងប្រទេសប្រមូលផលស្រូវរដូវវស្សាសម្រេចបាន ៩៩.៤ភាគរយ ស្មើនឹងជាង២.៦លានហិកតា។

 

 

 

 

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងធនធានទឹកក៏បានឲ្យដឹងទៀតថា សម្រាប់ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវប្រាំងវិញ គិតមកដល់ពេលនេះ កសិករអនុវត្តបានជាង៤៤ម៉ឺនហិកតា ស្មើនឹង៩៩.៤៩ភាគរយហើយ៕

 

 

 

 

ប្រភព៖ freshnewsasia

Facebook Comment

Related Articles