យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨លទ្ធផល៖ បង្ក្រាប២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៤២នាក់

426 Views
January 22, 2018

យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 

 

 

 

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២០ករណី ឃាត់ខ្លួន៤២នាក់​ (ស្រី៣នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៤នាក់ (ស្រី៣នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៨នាក់​៕

 

 

ប្រភព៖ freshnews

Facebook Comment

Related Articles