មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្ម ព្រមានអំពីសមាសភាពសត្វចង្រៃថ្មី៤ប្រភេទ ដែលកំពុងរាតត្បាតលើដំណាំនៅកម្ពុជា

1262 Views
January 26, 2018

លោក ហ៊ាន វណ្ណហន អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានបង្ហោះសារព្រមានអំពីសមភាពសត្វចង្រៃថ្មី ៤ប្រភេទដែលបានឆ្លងរាលដាល ចូលមកប្រទេសកម្ពុជា នឹងកំពុងរាតត្បាតលើដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។

សមាសភាពចង្រៃទាំង៤ប្រភេទ (ថ្មី) ដែលបានឆ្លងរាលដាលចូលមក នឹងកំពុងរាតត្បាតលើដំណាំនៅកម្ពុជា រួមមាន ទី១៖ ជំងឺស្លឹកប្រាក់លើដំណាំក្រូច, ទី២៖ ខ្យងមាសស៊ីស្រូវ, ទី៣៖ខ្ញងដូង, ទី៤៖ ជំងឺម៉ូស្សាអ៊ិកដំឡូងមី៕

 

សមាសភាពសត្វចង្រៃប្រភេទថ្មីចំនួន៤ នៅខាងក្រោមនេះ៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖  freshnews

Facebook Comment

Related Articles