យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨លទ្ធផល៖ បង្ក្រាប១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៦នាក់

449 Views
January 27, 2018

យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 

 

 

 

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៦នាក់​ (ស្រី៣នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន ៩ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់ (ស្រី២នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន ៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៣នាក់ (ស្រី១នាក់)​។
៣៖ ករណីដាំដុះ ១ករណី៕

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ freshnews

Facebook Comment

Related Articles