យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨លទ្ធផល៖ បង្ក្រាប១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៨០នាក់

441 Views
January 29, 2018

យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 

 

 

 

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៨០នាក់​ (ស្រី១០នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៩នាក់ (ស្រី៧នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៨ករណី ឃាត់ខ្លួន២១នាក់​ (ស្រី៣នាក់)៕

 

 

ប្រភព៖ freshnews

 

Facebook Comment

Related Articles