យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប២១ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់

423 Views
February 3, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២១ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៦នាក់​ (ស្រីម្នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១១ករណី ឃាត់ខ្លួន២០នាក់។
២៖ ប្រើប្រាស់១០ករណី ឃាត់១៦នាក់៕

 

 

 

 

ប្រភព៖ freshnews

 

Facebook Comment

Related Articles