ចន្ទគ្រាសនឹងកើតឡើងម្តងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយ ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះប៉ុណ្ណោះ អាចឃើញ

1554 Views
February 3, 2018

បន្ទាប់ពីមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែចន្ទគ្រាសដ៏កម្រដែលកើតមានជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ១៥០ ឆ្នាំ កាលពីថ្ងៃទី ៣១ មករាកន្លងមកនេះ បានធ្វើឲ្យ ប្រជាជននៅតាមបណ្តាប្រទេសជាច្រើននាំគ្នាគយគន់។ ដោយក្នុងចំណោម បណ្តាប្រទេសទាំងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរ។

 

 

 

 

 

 

 

 

យ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃដែលមានចន្ទគ្រាសកើតឡើង​ ក៏មានប្រជាជនមួយចំនួន មិនបានទស្សនាផងដែរ ដោយសារតែហេតុផលមិនបានទទួលដំណឹងដែលកើត មាន ចន្ទគ្រាស ឬក៏រវល់បំពេញភារកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនមិនអាចឆ្លៀតពេលមក ទស្សនាបាន។

 

 

 

 

 

 

 

 

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាតុភូតដែលអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអះអាងថាកើតមានក្នុងរយៈពេល ១៥០ ឆ្នាំម្តងនេះនឹងកើតមានសារជាថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយពោលគឺក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ កំឡុងខែមករាដដែល។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្តាយនោះគឺមានប្រទេស មួយចំនួន ប៉ុណ្ណោះដែលអាចឃើញនូវទិដ្ឋភាព ចន្ទគ្រាសច្បាស់។

 

 

 

 

 

 

 

 

តាមរយៈការបញ្ជាក់ពីអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានឲ្យដឹងថាតំបន់ និងប្រទេសដែលអាច ឃើញបាតុភូតចន្ទគ្រាសរួមមាន៖ តំបន់អាមេរិកភាគខាងត្បូង អឺរ៉ុប អាហ្រ្វិក អាស៊ី និងអូស្រ្តាលី ដោយបណ្តាប្រទេស និងតំបន់ទាំងនេះនឹងមានចន្ទគ្រាសច្បាស់ ក្រឡែតតែម្តង។

 

 

 

 

 

 

 

 

ជាមួយគ្នាផងដែរតាមរយៈការបញ្ជាក់ចុងក្រោយគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភះ និងថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា បាតុភូតសូរគ្រាសក៏នឹងកើតមានផងដែរដែលក្នុងនោះ តំបន់អឺរ៉ុបភាពខាងជើង និងអាស៊ីភាគខាងជើង និងផ្នែកខ្លះនៃអាស៊ី ខាងក់ើត ក៏នឹងអាចមើលឃើញផងដែរ៕

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.space.com/39557-next-blood-moon-eclipses-2018-2019.html

Facebook Comment

Related Articles