យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប២៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៩នាក់

697 Views
February 7, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 

 

 

 

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៤ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៩នាក់​ (ស្រី១៥នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៨នាក់ (ស្រី១៤នាក់)។
២៖ ប្រើប្រាស់៨ករណី ឃាត់១១នាក់ (ស្រីម្នាក់)៕

 

 

ប្រភព៖ freshnews

 

Facebook Comment

Related Articles