ពាណិជ្ជកម្ម​របស់សិង្ហបុរីកើនឡើង​១១,១%ក្នុងឆ្នាំ២០១៧

629 Views
February 14, 2018

របាយការណ៍របស់សហគ្រាសអន្តរជាតិ​បង្ហាញថា ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់សិង្ហបុរីនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧កើនឡើង១១,១% បើប្រៀបធៀបទៅនិងឆ្នាំ២០១៦។​

របាយការណ៍បូកសរុបការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ២០១៧កើនដល់ ៩៦៧ប៊ីលានដុល្លារសិង្ហបុរី ខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ២០១៥មាន៨៧០ប៊ីលាន និង ឆ្នាំ២០១៦ មាន៩១៥ប៊ីលានដុល្លារសិង្ហបុរី។​ នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន ​Channel News Asia។​

 

 

 

 

បូករួមទាំងការនាំចូលនិងនាំចេញគឺចំណាយប្រមាណ១០,៣ ភាគរយ និង ចំនួន​១២,១ សម្រាប់ផ្នែកនិមួយ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧។​

ពាណិជ្ជលើប្រេងឥន្ទនៈ និង មិនមែនប្រេងឥន្ទនៈ បានចូលរួមចំណែកសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម៕

 

 

ប្រភព៖ vod

 

Facebook Comment

Related Articles