មនុស្សភពផ្កាយអាចនឹងត្រូវបានក្រុមអ្នកអវកាសនាំយកមកភពផែនដី

2473 Views
February 14, 2018

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តមួយក្រុមនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិក បានអះអាងថាមនុស្សក្រៅភពអាចនឹងត្រូវបាននាំយកមកកាន់ផែនដីដោយក្រុមអវកាស។

 

ការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តក្នុងសកលវិទ្យាល័យ Harvardគឺបានកើតឡើង បន្ទាប់ពីក្រុមអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រទះឃើញវត្ថុមួយ ហោះនៅក្នុង ដែនអវកាស នៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុន។ ហើយវត្ថុ ចម្លែកដែលហោះនៅក្នុងលំហរនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តសហរដ្ឋអាមេរិក អះអាងថាវានឹងអាចជាយាន្តរបស់មនុស្សភពក្រៅក៏ថាបាន។

 

 

 

ជាមួយគ្នានេះដែរប្រតិបត្តិការក្នុងការស្វែងរកជីវិតមនុស្សភពក្រៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅតែបន្ត ខណៈដែលកន្លងមកការបញ្ជាក់ពីជីវិតមនុស្សក្រៅភព គឺហាក់មិនមានភាពច្បាស់លាស់ និងស្ថិតនៅក្នុងភាពស្រពិចស្រពិលដដែល។

 

 

 

បន្ថែមពីនេះដែរលោក សាស្រ្តាចារ្យ Loeb ធ្លាប់បានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបានលើឧទាហរណ៍ថា៖ “ជីវិតនៅលើភពផែនដីគឺអាចកើតមានតាមរយៈថ្ម ហើយថ្មទាំងនោះគឺមានលើ ភព ដូចនេះជីវិតនៅក្រៅភពក៏អាចមានដូចគ្នាផងដែរ”។

 

 

 

 

គួរបញ្ជាក់ថាជីវិតមនុស្សក្រៅភពនៅតែបន្តជាចម្ងល់សម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងភពផែនដីដដែល ដោយសារតែមានការអះអាងជាច្រើនសុទ្ធតែនៅមិនទាន់ មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់សម្រាប់បញ្ជាក់នៅឡើយទេ៕

 

 

Facebook Comment

Related Articles