យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ខែកុម្ភៈលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១២នាក់

470 Views
February 16, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 

 

 

 

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១២នាក់ (ស្រី២នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១០នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន២ករណី ឃាត់ខ្លួន២នាក់​៕

 

 

ប្រភព៖​ freshnews

 

Facebook Comment

Related Articles