អគ្គិសនីកម្ពុជា ផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី នៅតំបន់មួយចំនួនសម្រាប់ការពង្រីកផ្លូវ និងតម្លើងបរិក្ខាថ្មីមួយចំនួន

1042 Views
February 22, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី នៅតំបន់ភ្លើងមួយចំនួន ទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីធ្វើការពង្រីកផ្លូវ និងតម្លើងបរិក្ខារថ្មីៗមួយចំនួន ដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៕

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ freshnews

 

Facebook Comment

Related Articles