យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនាលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប២៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៦នាក់

471 Views
March 2, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 

 

 

 

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ២៥ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៦នាក់​ (ស្រី៤នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន២១ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៦នាក់។
២៖ ប្រើប្រាស់៤ករណី ឃាត់១០នាក់៕

 

 

 

 

ប្រភព៖ freshnews

Facebook Comment

Related Articles