ក្រសួងព្រលះព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនទិញខ្លាំងៗនិងហៅថាជាសង្ឃចោរ សង្ឃក្លែងភេទ បួសបំផ្លាញសាសនា មិនអាចលើកលែងឲ្យបាន, ក្រសួងនឹងប្តឹងក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំ សង្ឃរកឃើញកំហុស

540 Views
March 3, 2018

 

 

 

 

 

 

 

ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ ប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត

ព្រះសង្ឃ ប៊ុត ប៊ុនតិញ ប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រថា «ស្តេចសោយទឹកនោមវៀតណាម», នេះជាទង្វើប្រមាថដែលមិនអាចទទួលយកបាន និងញុះញង់រើសអើងពូជសាសន៍ (Video inside)អានព័ត៌មានលម្អិត៖http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/79748-2018-02-28-01-41-24.html

Posted by Fresh News on Tuesday, February 27, 2018

 

 

 

ប្រភព៖ freshnews

Facebook Comment

Related Articles