រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញអនុក្រឹត្យដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ចាប់អនុវត្តន៍ពីខែមេសាតទៅ

1355 Views
March 13, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីការកែប្រែ និងការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារ ជូនមន្ត្រីនគរបាលជាតិ ដែលចាប់អនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨តទៅ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃការដំឡើងប្រាក់បំណាច់មុខងារនេះ សូមអានអនុក្រឹត្យទាំងស្រុង៖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/80989-2018-03-13-00-28-12.html

 

Facebook Comment

Related Articles