ចិនគ្រោងបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយក្សបង្ហាញការអភិវឌ្ឍទៅកាន់ពិភពលោក

829 Views
March 22, 2018

ប្រទេសចិនបានបង្ហាញពីគម្រោងរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយក្ស ទៅកាន់ពិភពលោក ដោយធ្វើការរួមបញ្ចូលស្ថានីយទូរទស្សន៍ចិន និងវិទ្យុជាតិចិន ទៅជា ប្រព័ន្ធចែកចាយដំណឹងតែមួយ ដែលត្រូវដូឈ្មោះទៅជា “សម្លេងនៃប្រទេសចិន”។

 

 

 

 

 

 

 

ការបង្ហាញពីគ្រោងនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយក្ស និងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយចិន គឺបានកើតឡើងក្រោយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តំណែងជាលើកទី ២ ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសចិន។

 

 

 

 

 

 

 

ជាមួយគ្នាដែរគោលដៅនៅក្នុងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសចិនឲ្យក្លាយជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែមួយគឺដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែល អាចបង្ករឡើងដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សម័យទំនើបផងដែរ។

 

 

 

 

 

 

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោក Steve Tsang ដែលជាប្រធាននៃវិទ្យស្ថាន Soas ក្នុងទីក្រុងឡុងបានរិះគន់ថាគ្រោងនៃការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតែមួយរបស់ រដ្ឋាភិបាលចិនគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍លោក Xi Jinping ក្នុងការបង្ហាញ ប្រជាប្រិយរបស់បក្សខ្លួន និងការគ្រប់គ្រងអំណាចក្នុងបក្សរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

 

 

 

 

 

 

 

គួរបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការបង្ហើបគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយក្សដែលរដ្ឋាភិបាលចិន គ្រោងបង្កើតថ្មីនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយនៅក្នុងគណបក្សកុម្មុយនីសរបស់លោក Xi ដែលវានឹងក្លាយទៅជាចំនែកមួយនៃការក្តោបក្តាប់អំណាចនៅ ក្នុងប្រទេសចិន៕

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ The Guardian

 

https://www.theguardian.com/world/2018/mar/21/china-state-media-merger-to-create-propaganda-giant

Facebook Comment

Related Articles