យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនាលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់

474 Views
March 26, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

 

 

 

 

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៤ករណី ឃាត់ខ្លួន២៣នាក់ (ស្រី២នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១៣នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន១០នាក់​៕

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/82314-2018-03-25-12-53-13.html

 

Facebook Comment

Related Articles