យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនាលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣១នាក់

415 Views
March 31, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១៧ករណី ឃាត់ខ្លួន៣១នាក់ (ស្រី២នាក់)។

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន៨ករណី ឃាត់ខ្លួន១១នាក់ (ស្រី២នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៩ករណី ឃាត់ខ្លួន២០នាក់​៕

 

 

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/82769-2018-03-30-11-41-09.html

 

Facebook Comment

Related Articles