ក្រសួងធនធានទឹក៖ ការប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំងរបស់ប្រជាកសិករ សម្រេចបានជាង៤៤ម៉ឺនហិកតា ស្មើនឹង៧៨ភាគរយ

600 Views
March 31, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញរបាយការណ៍នៃការប្រមូលផលស្រូវរដូវប្រាំង របស់ប្រជាកសិករ ដោយបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ការប្រមូលផលស្រូវសម្រេចបានជាង៤៤ម៉ឺនហិកតា ស្មើនឹង៧៨ភាគរយ។

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ស្រូវរដូវប្រាំងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ កសិករបង្កបង្កើនផលស្រូវលើផ្ទៃដីជាង៥៦ម៉ឺនហិកតា៕

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/82782-2018-03-31-00-02-43.html

 

Facebook Comment

Related Articles