អំពើរើសអើងពូជសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តកើនឡើង រហូតមានទាំងនៅក្នុងសាលារៀនទៀត

1101 Views
April 5, 2018

គ្រូជនជាតិស្បែកសម្នាក់ត្រូវបានអាណាព្យាបាលសិស្សដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់សាលានៅក្នុងរដ្ឋ Florida បន្ទាប់ពីអាណាពា្យបាលសិស្សបានរកឃើញថា គ្រូម្នាក់នោះ បានបង្រៀន និងនាំកូនៗរបស់គេលេងហ្គេមដោយកំណត់ឲ្យសិស្សស្បែកខ្មៅដើរ តួជាទាសករ។

 

 

នៅក្នុងពាក្យបណ្តឹងរបស់អាព្យាបាលថែមទាំងបានរៀបរាប់ថា គ្រូម្នាក់នោះមិន ត្រឹមតែ បង្រៀនកូនៗរបស់ពួកគេឲ្យលេងហ្គេមរបៀបរើសអើងឡើយ ក្នុងនោះគ្រូម្នាក់នោះថែមទាំងបង្រៀនពាក្យរើសអើងទៅកាន់កូនៗរបស់គេថែមទៀតទៅលើជនជាតិស្បែកខ្មៅ។

 

 

យ៉ាងណាមិញបណ្តឹងរបស់អាណាព្យាបាលនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបវិញពីខាងសាលាថាយ៉ាងណានៅឡើយទេ ខណៈដែលមានអាណាព្យាបាលសិស្សជាច្រើន នៅក្នុងសាលាបានសម្តែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្រៀនរបស់គ្រូមក កាន់សិស្សបែបនេះ។

 

 

គួរបញ្ជាក់ថាដំណឹងនៃការរើសអើងធ្លាយចេញពីប្រព័ន្ធអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមរិកបែបនេះគឺដោយសារតែអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សបានតាមដានពីរបៀបសិក្សាកូនៗពួកគេ ហើយបន្ទាប់មកក៏បានរកឃើញការអប់រំបែបរើសអើងពូជសាសន៍នេះ តែម្តង៕

 

 

Facebook Comment

Related Articles