យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសាលទ្ធផល៖ បង្ក្រាប១ករណី ឃាត់ខ្លួនម្នាក់

565 Views
April 18, 2018

(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ១ករណី ឃាត់ខ្លួនម្នាក់ (ស្រីគ្មាន)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន០ករណី ឃាត់ខ្លួនគ្មាន។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១ករណី ឃាត់ខ្លួន១នាក់​៕

 

 

 

 

ប្រភព៖ http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/84386-2018-04-17-11-44-30.html

 

Facebook Comment

Related Articles